Anila Varfi: Kjo kohë ma shpif

Ma shpif kjo kohë!
Surretër që kanë mbathur të njëjtën buzëqeshje:
Plastike, hipokrite mbi buzë botoxi.

Ma shpif kjo kohë identitetesh të shpëlarë e fals.
Ma shpif kjo kohë,
Ku fjala teret në ajër si rreckë e tirepsur,
Dalë prej gojësh gjuhëfëlliqur.
Ma shpif kjo kohë,
Ku mirësinë e gjej të shushatur,
Humbur në shtigje dhish.

Ma shpif kjo kohë, ku dijen e kanë vjedhur e gjithfarsoj…
Çiçiti ia vesh vedit.

Ma shpif kohë, ku s’mundesh me jetu thjesht qetësisht,
Pa një pa dy do të shfaqet dikush
Kudo dhe kurdo në hapësirën tënde
E do të brejë bukën e paqes tënde.

Ma shpif kjo kohë,
Ku erërat e ligësisë e zilizë
Turfullojnë si plaka karrakatinë.
E kafshoj dhëmb për dhëmbë e sy më sy këtë kohë verem,
Me shpresën të shpëtoj ligësish.