Anila Varfi: Ku po shkojmë, or mik!

U gdhi dhe kjo ditë, toka ime!
Mbi krye t’varen pranga
T’halleve që therin e dhembin!

Kudo kripë lotësh e djersë derdhur rrugëve të mia…
Njerëz të vrarë prej mundimit,
Të mpirë prej shqetësimit!
Gra, viktima t’dhunimit, mjerimit!

O toka ime me njerëz, që ditës hijet e tyre i përndjekin e i përqeshin!

Burra që s’janë më burra!!
Gra që s’janë më gra…

Coftina, që zemrat bankomatesh i fshehin!
Koka boshe që trutë lavazhet ua blujn!
Ra dhe kjo natë, vendi im!
Terri leshterik dritën po e fik…

Ku po shkojmë, or mik?!