Elsa Lila: Se zemra ime je ti (teksti dhe kënga)

Moj e bukura more,
si të lashë
e më s`të pashë

si të lashë,
si të lashë,
E më s`të pash.

e lu e lu, e lu e lu
e lu e lule macamaca
e unë për ty, e unë për ty, o goca plasa
e ndala pak, e ndala pak,
e ndala pak është e vërtetë
se zemra ime, se zemra ime
se zemra ime je ti vetëm

e lule lule
e lule macamaca
e unë për ty, e unë për ty, oh goca plasa
e ndala pak, e ndala pak, është vërteta
se zemra ime, se zemra ime Shqipëria.