Fahredin Shehu: Fjalë të shkruara në tapicerinë e kohës

Kur mendja jote është si balonitë cilin era e tunddhe fjalët e “Këtutanisë”shpërndahen në tapicerinë e kohësmerr Gitën e pakohëshme dheshpalos sekretin e fuqisëmëso kuvendimin e mëdyshjeve dhemëso ta lexosh vetënbrenda krahërorit të kohësdhe ashtu u bëftë…! …dhe kur pluhuri kokëfortë e i padukshëmndër fletë kur shkruan edhe lapsin ta rëndondhe kur gjuha e lidhur … Continue reading Fahredin Shehu: Fjalë të shkruara në tapicerinë e kohës