Jasques Prévert: Dje ai më tha se më donte

Jam e lumtur
sepse dje ai më tha
se më donte
Jam e lumtur dhe plot krenari
e lirë si drita
Ai nuk shtoi aspak
se do të ishte përgjithmonë.

Përktheu: Faslli Haliti