Migjeni: Të lindet njeriu

sokrat i vyejtun proze nga migjeni