Nuk mund t’i mbash gjatë dy fytyra!

Thënie për hipokritët dhe hipokrizinë!

Nathaniel Hawthonrne:

“Asnjë njeri nuk mundet, për një kohë të gjatë, të mbajë një fytyrë për vete e një tjetër për botën. Herët a vonë do t’i ngatërrojë dhe nuk do të njohë më fytyrën e tij të vërtetë.”

ObserverKult