Charles Bukowski: Ky flamur nuk po valëvitet me qejf

Bukowski të dashuruarit vdekur për dashurinë, proze Bukowski kushtuar dashurinë

                               

tash është kohë kompjuterësh
dhe së shpejti të gjithë do të kenë nga një të tillë,
3 vjeçarët do të kenë kompjuterë
dhe të gjithë do të dinë gjithçka
për  njëri- tjetrin
shumë kohë para se të takohen ndërmjet vete
kështu që as që do të duan të takohen bile.
e askush nuk do të dëshirojë të takojë dikë tjetër
kurrë më
dhe të gjithë do të jenë të veçuar nga bota
bash siç jam unë tash.

Në shqip: Fadil BAJRAJ