“Nëna ime e dashur, gjallë je, nënoke?”, poezinë e Eseninit e interpreton Leka Sefla

leka sefla fatos...

Në vazhdim gjeni poezinë “Letër nënës” të Sergej Eseninit, interpretuar nga Leka Sefla.