Muhamedin Kullashi: Pasioni i imazheve në veprat e Baudelaire-it

Nga Muhamedin Kullashi

Para do kohe u botua në Paris libri «Charles Baudelaire.Pasioni i imazheve» (Gallimard).

Ky libër përmban një përzgjedhje të teksteve nga vepra të ndryshme të poetit të madh francez Charles Baudelaire (Sharl Bodler,1821-1867), në të cilat shpërfaqet pasioni i tij pêr imazhet; nê shkrimet e tij mbi artin, mbi pikturën, nga kritikat e tij letrare, eset dhe novelat, nga poezitë  tij “Lulet e së keqes” etj.  Libër ky voluminoz prej më se 1800 faqeve.

Përzgjedhjen dhe analizat e këtyre teksteve i zhvilloi studiuesi i shquar i veprës së Baudelaire-it Henri Scepio(Anri Sepio). Qysh në poemat e para të poetit, Scepio dikton “lirinë dhe luciditetin e rrallë në këtë lëvizje të kërkimit të imazhit e lidhur ngushtazi me fjalën poetike.”

Shijen e Baudelaire-it për imazhe kritiku e shpjegon si emërtues i një origjine të cilën e kultivon dhe e thellon, si një pasion përgjatë tërë krijimtarisë së vet. Autori vë në pah se “fusha e ndritshme e imazheve çilet kah pakufishmëria e ëndërrimit por poashtu edhe me një elaborim që ka ligjëshmëritë dhe rregullat e formësuara nga kujtesa” në traditën e poezisë dhe arteve tjera.(f.12). Nê kêto tekste Baudelaire analizon pikturat, gravurat dhe vizatimet e piktorëve të mëdhej si prodhime të një arti të lartë por edhe imazhet nê shkrimet letrare.

Kësisoj, në analizat e tij të pikturave të Delacroix-së (Dëlakrua) ai vë në pah “cilësitë imagjinative dhe specifikat stilistike  të artit të tij.”

Scepio vë në dukje se në shkrimet e Baudelaire-it  imazhi si “prodhim i artit dhe i artistit është kësodore vend i kryqëzimeve të pikëpamjeve të ndryshme dhe zbulues aktiv i horizonteve të ndryshme. Perspektiva e piktorit  i bashkohet perspektivës së kritikut dhe prekë linjën optike të poetit”. (f.13).

Në eset e veta mbi pikturat  Baudelaire-i është i preokupuar “të zhvilloj një dialog me piktorin, të hap veshin për të dëgjuar një univers të ndijimeve dhe mendimeve dhe të gjurmojë me talentin e vet të gjitha dimenzionet e imazhit.”(ib)

 Scepio thekson se Baudelaire në këto shkrime i qaset imazheve me një ligjërim poetik si “truall i përshtatshëm për lindjen e analogjive  dhe korespondencave, metaforeve dhe simboleve.”

Poeti i ndriçon nê ato shkrime  realcionet qe thurren midis “pikturës dhe poezisë, midis imazhit dhe shkrimit, midis të dukshmes dhe të lexueshmes.” Baudelaire mendonte se çdo vepër e artit  shpreh “mendimin intim të artistit”. Ai çmonte në veçanti pikturat e Delacroix si “figurë e piktorit absolut i cili u dëshmua i aftë të kapë vlerat e begatshmshme dhe parimet aktive të së tashmes me qëllim të kristalizimit të tyre në imazhe të fuqishme dhe elokuente.”

Pikturat e Delacroix-së për Baudelairin shquhen me aspektet epike e historike por edhe me dinamizmin lirik; ato janë sipas tij “simfoni ose poema me ngjyra” që janë krijuar.

Në artikullin “Arti filozofik” Baudelaire shpjegon se arti i pastër sipas koncepcionit modern nënkupton krijimin e një “magjie sygjestive që përmban njëherit subjektin dhe objektin, botën e jashtme dhe vet artistin…”. Në refleksionet e tij mbi letërsinë dhe artet ai eksploron  gërshetimet midis vetëdijes dhe reales, midis imagjinares dhe faktit, midis idesë dhe materies ; ai afirmon në këto shkrime në veçanti subjektivitetin e artistit dhe fuqinë e tij krijuese.

Në fakt Baudelaire nuk ishte vetëm njeri nga poetët dhe  shkrimtarët më  të mëdhenj francez e evropian por edhe mendimtar i thellë e lucid mbi historinë dhe shoqërinë moderne. Jo rastësisht Foucault në analizat e tij mbi modernitetin nxjerr në shesh origjinalitetin dhe thellësinë e mendimit të Baudelaire-it në studimin e tij “Piktori dhe jeta moderne”.

Të përmendim këtu se profesori letêrsisë franceze Mensur Raifi na ka lënë një shqipërim të shkëlqyeshëm të poezive “Lulet e së keqes” të Baudelaire-it.

ObserverKult


Lexo edhe:

MUHAMEDIN KULLASHI: A ISHTE KRITIKA E NIETZSCHES MBI ETIKËN E KANTIT E QËLLUAR

Friedrich Nietzche (Niçe,1844-1900) shquhet edhe si kritik i ashpër i etikës së Kantit (1724-1804).

Kjo kritikë është zhvilluar në veçanti në veprat “Përtej së mirës dhe së keqes”(1886) dhe “Gjenealogjia e moralit”(1887). Vepra këto ku Nietzche shpalosë njerin nga koncepcionet më origjinale në historinë e filozofisë mbi moralin dhe teoritë mbi të.

Tekstin e plotë mund ta lexoni KËTU:

ObserverKult