Nënë Tereza: Dua të kthehem në Shqipëri

Si shumë po vepron Qoftëlargu në anët tona!
12 shtatore me figura shenjtësh do të doja të kisha në Shqipëri,
patjetër dhe në Kosovë 12 të tjera,
të luteshin murgeshat e
mia për të larguar të keqen nga atdheu im.
Dua të kthehem në SHQIPËRI,
t’u shërbejmë të varfërve të gjakut tim.
Dhe në nderim të kujtimit të prindërve
dua të kthehem,
pranë tyre të mbyll sytë.
Ta dimë,
secili nga ne është
krijuar për të bërë vepra të mëdha.

*27 gusht 1997, pak ditë para vdekjes (voal.ch)