Përpunohen fotografitë e Pjetër dhe Kel Marubit, ja si duken me ngjyra

Fotot e mrekullueshme të familjes Marubi janë përpunuar nga mjeshtri Suad Barbullushi me agjensinë WebPhotoPro (http://color.wpphost.com/portofol-info.php?idp=5)

Në vazhdim mund t’i shihni disa nga fotot e përpunuara.

Hasan Riza Pasha, komandanti turk që mbrojti qytetin gjatë rrethimit malazez (Kel Marubi 1912)

Zonjë katolike qytetare, Shkodër (Pjetër Marubi, ~1900)

Zotni nga Shkodra me fustanellë (Pjetër Marubi)

Zadrimoret (Kel Marubi, 1900 – 1915)

Pjetër Marubi me një fëmijë (Pjetër Marubi)

Motër Elisabeta – (Pjetër Marubi)


Kel Marubi, 1922


Nik Lek Pepaj nga Kelmendi (Shkodër) ( Pjeter Marubi, 1878 )

Anije, bure verë dhe ushtarë në doganën Shkodër (Kel Marubi, 1913)