SKANDAL: “Lahuta e Malcis”e shkruar nga Migjeni dhe “Kronikë në gur” nga Oscar Wilde

Se cili është niveli i arsimit, sa janë të formuar dhe sa lexojnë studentët flet më së miri videoja në vazhdim.