reklamë

Etiketim: drejtshkrim

përdorimi i pikës

Kur përdoret pika (.) e kur jo?

reklamë