Ezra Pound: Françeska

Ti dole jashtë prej natës
dhe kishte lule në duart e tua,
tani do të dalësh jashtë turmës konfuze,
jashtë një rrëmuje fjalësh rreth teje.

Unë që t’kam parë mes gjërave më t’rëndësishme
u zemërova kur ata e përmendën emrin tënd
në vende të rëndomta.
Do të doja që valët e ftohta mbi mendjen time t’vërshonin,
dhe që bota të thahej si një gjethe e vdekur,
ose si lule qumështorja dhe të hidhej tutje
që të mund të t’gjej sërish,
të vetme.

Përktheu: Orjela Stafasani