Në konferencën shkencore në Gjilan për dy ditë u paraqitën 110 kumtesa

U mbajt në Gjilan konferenca shkencore ndërkombëtare “Identiteti shkencor dhe kreativiteti në një botë në ndryshim” (Scientific identity and creativity in a changed World), organizuar nga Universiteti “Kadri Zeka”.

“Morën pjesë studiues nga mbi 10 institucione akademike-universitare nga hapësira shqiptare. Si dhe nga Qipro, Spanja, Turqia, Letonia, Mali i Zi, etj”, thuhet në njoftimin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Sipas këtij njoftimi nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë morën pjesë studiuesit Shaban Sinani e Gëzim Hoxha.

Akademik Shaban Sinani referoi për temën “Ethnic, linguistic (mother tongue) and religious self-identifications as a scientific issue”.

Në këtë kumtesë u paraqitën të dhëna për mënyrën si u krijuan kodet e agregimit të termave që rezultuan gjatë regjistrimit të fundmë të popullsisë në Shqipërisë. Për etnonimet, linguonimet, demonimet dhe përkatësinë fetare, me qëllim që termat e rezultuar për secilën përbërëse të bëheshin të statistikueshëm.

Në kumtesën e tij “Ulpiana – Justiniana Secunda, një identitet shkencor me të dhëna të reja historike dhe arkeologjike” akad. asoc. Gëzim Hoxha vuri në dukje lidhjet midis ngjarjeve historike dhe të dhënave të reja arkeologjike mbi këtë sit arkeologjik shumë të njohur në Kosovë.

Ky qytet, me një identitet të dallueshëm shkencor, na ofron sot një ekzemplar shumë domethënës. Për të kuptuar historinë e së kaluarës dhe dukuri të ditëve të sotme.

Në dy ditë në Gjilan paraqiten mbi 110 kumtime, në tri seanca plenare dhe në seanca paralele.


Lexo edhe:

KUJTIMET E GJUHËTARIT BAHRI BECI: SI U SHNDËRRUA KONFERENCA E DREJTSHKRIMIT NË NJË KONGRES PARTIE

Nga një konferencë për gjuhën shqipe, standardin, gjuhën letrare e drejtshkrimin, u kthye në një kongres partie. Një nga dëshmitarët dhe pjesëmarrësit e Kongresit të Drejtshkrimit, gjuhëtari Bahri Beci na tregon se çfarë ndodhi në këtë ngjarje, që do të shënjonte gjuhën shqipe.

Kjo dëshmi vjen si pjesë integrale e librit të tij “Përjetime 1936 -2021”, botim i UET Press.

TEKSTIN E PLOTË E GJENI KËTU

ObserverKult