Poezi për fëmijë/ Agim Deva: Nënës

Puthjen e parë
Nënës.

Lulen e parë
Nënës.

Vizatimin e parë
Nënës.

Letrën e parë
Nënës.

Të fshehtën e parë
Nënës.

Se nëna më lindi,
Mua në maj

Dhe askush tjetër,
S’më lindi përveç saj.