Akuin: Gjërat që duam tregojnë se kush jemi!

ObserverKult ua sjell disa thënie të filozofit Italian, Thomas Aquinas:

Asgjë në këtë botë nuk meriton të çmohet sa miqësia e vërtetë.

Ai që beson, nuk ka nevojë për shpjegime. Atij që nuk beson, nuk mund t’i shpjegosh asgjë.

Gjërat që duam na tregojnë ne se kush jemi.

Miqësia është burimi i kënaqësive të mëdha, dhe pa miq edhe zbavitjet më të mëdha bëhen të mërzitshme.

Tri gjëra janë të nevojshme për shpëtimin e njeriut: të dijë se çfarë ai duhet të besojë; të dijë se çfarë ai duhet të dëshirojë; dhe të dijë se çfarë ai duhet të bëjë.

Dashuria është një nyje nëpërmjet së cilës një tjetër është lidhur me mua dhe është brohoritur nga unë.

Dashuria duhet të triumfojë ndaj urrejtjes, dhe asgjë nuk urrehet pa qenë kundër një gjëje të përshtatshme që është dashuruar nga ne. Kështu që çdo urrejtje shkaktohet nga dashuria.

E mira mund të ekzistojë pa të keqen, ndërsa e keqja nuk mund të ekzistojë pa të mirën.

ObserverKult