Erenestina Gjergji Halili: Çka âsht koha?

Çka âsht koha?
Nji thijë,
nji shejë,
f’minija?

Koha?!
Nji parukë,
vnueme
n’teatër
përgjiditë…