Gra, nuk jeni një qendër rehabilitimi për meshkujt që janë edukuar keq!

Julia Roberts:

Gra, nuk jeni një qendër rehabilitimi për meshkujt që janë edukuar keq. Nuk është detyra juaj t’i ndreqni, ndryshoni apo t’i rrisni.
Dëshironi një shok jete, jo një projekt nga laboratori social/ObserverKult