Gibran: Vetëm njerëzit e vegjël përpiqen të poshtërojnë dhe të ulin të tjerët…

dashuria nga khalil gibran

ObserverKult ua sjell disa thënie nga Khalil Gibran:

“Udhëto dhe mos i trego askujt. Përjeto një dashuri të vërtetë dhe mos i trego askujt. Jeto i lumtur dhe mos i trego askujt. Njerëzit i shkatërrojnë gjërat e bukura!!!”

“Sjellja e mirë dhe të qenët njerëzor, nuk janë shenjë e dobësisë dhe dëshpërimit, por manifestojnë fuqi dhe vendosmëri.”

” etëm njerëzit e vegjël përpiqen të poshtërojnë dhe të ulin të tjerët. Kush nënvlerëson është vlerëpak. “

” ër të kuptuar zemrën dhe mendjen e një personi, mos shiko vetëm çfarë ka arritur, shiko edhe se çfarë qëllimesh ka ai. Beso tek ëndrrat, aty gjendet porta e fshehur e përjetësisë.”

“Gjithnjë shiko anën e ndritur të jetës. Optimisti sheh trëndafilin, jo gjembat; pesimisti ua ngul sytë gjembave, harron trëndafilin.”

ObserverKult

LEXO EDHE: Khalil Gibran: Është një dashuri e fortë që përjashton çdo ndarje…