Grave u është dashur gjithmonë të luftojnë dyfish!

Rita Levi-Montalcini:

Grave u është dashur gjithmonë të luftojnë dyfish. Gjithmonë u është dashur të mbajnë dy pesha, atë private dhe atë shoqërore. Gratë janë shtylla kurrizore e qytetërimit.

ObserverKult