Ilirian Zhupa: Përtej meje je ti, po ç’është përtej teje?

Ilirian Zhupa hajne

Përtej jetës është vdekja: – Po ç’është përtej vdekjes?
Përtej dashurisë është urrejtja: – Po ç’është përtej urrejtjes?
Përtej dritës është errësira: – Po ç’është përtej errësirës?
Përtej së keqes është e mira: – Po ç’është përtej së mirës?
Përtej fajit është falja: – Po ç’është përtej faljes?
Përtej heshtjes është fjala: – Po ç’është përtej fjalës?
Përtej shpirtit është syri: – Po ç’është përtej syrit?
Përtej zjarrit është hiri: – Po ç’është përtej hirit?
Përtej ëngjëllit është djalli: – Po ç’është përtej djallit?
Përtej harresës është malli: – Po ç’është përtej mallit?

Përtej meje je ti: – Po ç’është përtej teje?