Janë të paktë njerëzit që mendojnë, por të gjithë duan të gjykojnë…

Injoranca dhe krenaria shkojnë bashkë si shtati e hija./Gjergj Fishta

Ekzistojnë vetëm dy gjëra: shkenca dhe opinioni. E para sjell dije, e dyta injorancë./Hipokrati

Elementi më i dhunshëm i shoqërisë sonë është injoranca./Emma Goldman

Sa më e madhe injoranca, aq më të ngurta mendimet./Ken Follett

Kur injoranca bëhet një me pushtetin, rezulton të jetë armiku më i madh që drejtësia mund të ketë./ James Arthur Baldëin

Injoranca nuk është faj, por bëhet faji i atyre që ngulin këmbë për të mbetur të tillë./Simonetta Agnello Hornby

Janë të paktë njerëzit që mendojnë, por të gjithë duan të gjykojnë./ Federiku II i Prusisë

Pasiguria e dijes nuk është ndryshe nga siguria e injorancës./ Charles Bukowski

Ndjenja mbush boshllëqet e injorancës./ Eugene Godin

Mendjemadhësia është pjellë e injorancës./ Giuseppe Baretti

Nuk njoh të vërteta absolute, por jam i përvuajtur përballë injorancës sime./Khalil Gibran

ObserverKult