Letër emocionuese: Dashuria për ty është e përjetshme

Unë... gratë

Gerald Ford e shkroi këtë letër për gruan e tij Betty, pasi ajo u diagnostikua me kancer në gji (1974):

“Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë në mënyrën e duhur thellësinë tonë, të thellën dashuri. Ne, fëmijët dhe unë e dimë se sa e madhe je dhe përpiqemi që të jemi të fortë si ty. Besimi ynë te ti dhe në Zot, do të na mbështesë. Dashuria jonë totale për ty është e përjetshme.”

Observerkult