Lulëzim Etemaj: Sa do të doja

Të zgjohesha në mëngjes i dehur i tëri
Nga frymëmarrja jote
Si ta kisha shtjerrur një lum me raki!

Do t’ia hapja zemrës dyerë e dritare
E do të thërrisja deri në kupë qielli
Vdekje, eja kur të duash që prej këtij momenti!