Primo Shllaku: Këpucët

primo shllaku lule në dëborë

Më vrisnin kur ishin të reja
Tashti që kamba i ka ba për vete,
janë vjetrue.
Ishte një çast veç,
kur s’më vrisnin fort
e s’ishin të vjetra fort.