Sfidat e Shqipërisë për pjesën e Liqenit të Ohrit në UNESCO

Pranimi i Liqenit të Ohrit në pjesën shqiptare si Pasuri Botërore e UNESCO-s përbën mjaft sfida për autoritetet shqiptare.

Sfidat lidhen me zhvillimin urban të paplanifikuar dhe me problemet komplekse në ruajtjen dhe menaxhimin e pasurive natyrore dhe kulturore.

Autoritetet rajonale në Korçë thonë se këto sfida duhen përballuar duke bashkëpunuar ngushtë edhe me palën maqedonase.