Sueton Zhugri: Ta dish…

sueton zhugri nesër e vogla ime

Ta dish
Edhe brenda erës
do të ndërtojë një fole
për ne të dy.
Kur më merr malli për ty
i them flladit,
… çukit në shpirtin e saj.