Ta quash femrën gjini e dobët është shpifje…

Mahatma Gandi:

“Ta quash femrën gjini e dobët është shpifje; është padrejtësi e mashkullit ndaj femrës. Nëse me forcë nënkuptojmë forcën brutale, atëherë po, është e vërtetë që femra është më pak brutale se mashkulli.
Por, nëse me forcë nënkuptojmë forcën morale, në këtë pikë gruaja është jashtëzakonisht më superiore se mashkulli.
A nuk ka ajo intuitë më të madhe?
A nuk është ajo më vet-sakrifikuese?
A nuk ka ajo forcë më të madhe të rezistencës?
A nuk ka ajo guxim më të madh?
Pa gruan, mashkulli nuk do të ishte. Nëse jo-dhuna do të ishte ligji i qenies tonë, e ardhmja do të ishte me gruan.
Kush mund t’i bëjë më shumë thirrje zemrës se sa gruaja?”