reklamë

Etiketim: Djali

DJALI QË SHIKON PËR HERË TË PARË NJË TELEVIZOR, 1948

Televizor? Çka është ky?

reklamë