Vlora Konushevci: Me kânë grue

Me kânë grue n’Zvicër do me thanë me pasë
parkingun ndamas,
ma të madh se s’je aq e zoja
ose
ma të sigurt se asht afër daljes,
varet prej kandvështrimit.

Me kânë grue n’Suedi do me thanë me kânë
ma shumë se njeri
zot i vetes i vendit
karshi
njerëzve tjerë me kânë gati se perëndi,
varet prej kandvështrimit.

Me kânë grue n’Kosovë do me thanë
me kânë ma pak se njeri
me shërbye
për me shtue farën a për numra,
varet prej kandvështrimit,
por
me kânë grue shqiptare do me thanë
me të përcjellë mallkimi
me shërbye si thes e nishan
në tanë dynjanë
kandvështrim tjetër s’ka
edhe ndoj ditë…