Gjermanishtja pranon fjalën ”inshallah”

Fjala “inshallah”, me përdorim të përditshëm në jetën e myslimanëve, ka hyrë në fjalorin e gjuhës gjermane.

Në faqen e fjalorit më të rëndësishëm të Gjermanisë, ”Duden”, njëherësh udhëzues drejtshkrimor, fjala “inshallah” është shtuar si “inschallah”.

Përkufizimi i fjalës është dhënë si “Në dashtë Allahu”.

Po ashtu, në përshkrim thuhet se fjala e ka origjinën nga arabishtja dhe përdoret shumë shpesh në mesin e myslimanëve.

Ende nuk është njoftuar nëse fjala “inshallah” do të përfshihet në fjalorin e radhës nga ”Duden”/AFP.