Khalil Gibran: Pyes trishtimin…

Pyes trishtimin dhe zbuloj
se s’e ka dhuntinë e fjalës;
edhe sikur ta kishte,
jam i bindur se do të shqiptonte
një fjalë më të ëmbël se gëzimi.

 Përktheu: Faslli Haliti