Libra të rinj nga Vinca, Apolloni, Angelou (Video)