MIhail Lermontov: Do vij tek ti…

Kur hën’e artë lart në qiell
Mbi mal do ngrihet qetësisht
E të të shohë ëmbëlsisht,
Do vij tek ti të të mbështjellë
Me puthjen time tërë afsh
E mbi qepallat si mëndafsh,
Të ëmblat ëndrra do të ndjellë…”

*Pjesë e shkëputur nga “Demoni”

Përktheu: Petraq Kolevica