Mirela Papuçiu: Çështje territoresh është dashuria…

E gjitha është çështje territoresh
Dhe dashuria. Pronësia
qëndron tek une si qimet në fytyrën
e pubertetit.
Ndoshta, ngaqë linda në kohe shtetëzimesh
Ndoshta, ngase, për siguri, prindërit
na e qepën lekurës, na e fshehën
damarëve trashëgiminë
nga frika e shtetit apo e grabitësve në shtim.
Ndaj nuk bëra kurrë luftë për “tokat e mia”
Tonat janë vetëm iluzionet. As shpresat jo.
Ato i takojne jetës.