Oktavio Paz: Emri yt

octavio paz dy trupa prej shiu

Lind nga unë, nga hija ime,
agon nga lëkura ime,
ditë drite e kotur.
Pëllumb i egër emri yt,
i drojtur mbi supin tim.