Profesorët francezë këndojnë labçe “Janinës ç’i panë sytë”


Interpretojnë profesorët francezë: Jean-Jacques Fauthoux, Martina A. Catella, Pierre de Trégomain, Romane Claudel Ferragui, Emmanuel Pesnot.