Sara Teasdale: Në sytë e tij kam vënë hijen time…

Alberto Moravia

Oh, e kam mbjellë anekënd dashurinë time,
sa ai mund ta gjejë kudo;
Do ta zgjojë atë natën,
do ta pushtojë në ajër.

Në sytë e tij kam vënë hijen time,
dhe e bëj të rrahë flatrat me dëshirë,
që ditën të bëhet re,
dhe natën një shigjetë zjarri.

*Titulli i origjinalit: “Pas ndarjes”

Përktheu: Irena Dono

LEXO EDHE: Sara Teasdale: Oh, sepse ti nuk u përpoqe kurrë…