Shqiptar Oseku: Kur sheh dikë tek fshin lotët

kujtohu:
njeriu nuk qan kurrë nga dhembja
por nga lëndimi

është padrejtësia në të që bën të qajë
guri e druri