Teodor Keko: Shumë të kam dashur, por s’është gjithçka!

teodor keko natën