Whitman: Mendoj se mund të kthehem dhe të jetoj me kafshë

whitman kapiteni im

“Mendoj se mund të kthehem dhe të jetoj me kafshë, ato janë aq të qeta dhe të pavarura; qëndroj ashtu dhe i shikoj gjatë e gjatë.
Ato nuk mundohen dhe nuk vajtojnë për gjendjen e tyre, ato nuk rrinë zgjuar në terr dhe nuk lotojnë për mëkatet e tyre, ato nuk më kanë sëmurë duke diskutuar për detyrimet ndaj zotit, asnjëra nuk është e pakënaqur, asnjëra nuk është e marrosur nga mania për të qenë pronare e gjërave, asnjëra nuk përkulet para tjetrës, as para llojit të vet që ka jetuar para mijëra vjetësh, asnjëra nuk është e nderuar ose e palumtur në tërë tokën.”

Walt Whitman

ObserverKult