Whitman: Mendoj se mund të kthehem dhe të jetoj me kafshë

“Mendoj se mund të kthehem dhe të jetoj me kafshë, ato janë aq të qeta dhe të pavarura; qëndroj ashtu dhe i shikoj gjatë e gjatë.
Ato nuk mundohen dhe nuk vajtojnë për gjendjen e tyre, ato nuk rrinë zgjuar në terr dhe nuk lotojnë për mëkatet e tyre, ato nuk më kanë sëmurë duke diskutuar për detyrimet ndaj zotit, asnjëra nuk është e pakënaqur, asnjëra nuk është e marrosur nga mania për të qenë pronare e gjërave, asnjëra nuk përkulet para tjetrës, as para llojit të vet që ka jetuar para mijëra vjetësh, asnjëra nuk është e nderuar ose e palumtur në tërë tokën.”

Walt Whitman

ObserverKult