Xhevat Latifi: Ma thuaj një fjalë të mirë

Ma thuaj një fjalë të mire
Të shoh qiellin ne sy liqeni
Ta ndjeje aromën e bukës n’çerep
T’pleqnueme në odë
Ta hap një portë dheu
Ma thuaj një fjalë të mirë
Se Talia ka  intrigën aritmi moderne
Si sot, si dje …
Qe dymijë vjet fjala e mirë nuk plaket
As gjumi nuk e zë
Një fjalë vdekjen e tremb!