Ymer Nurka: Ja aty n’atë kuti

Ku hedh votën unë dhe ti
Natyrisht e gjithë të tjerët
Vjen një ditë vonë a herët
Mund të jetë portë pēr liri
Po mund të jetë edhe humnerë

Ajo fletë që quhet votë
Dhe pse duket aq e kotë
Para saj një çast në heshte
Se të ngjan si gjethe Vjeshte
Peng or peng e mban një botë

Vota që hedh tek kutia
Është or ësht’ e tërë fuqia
Që ke ti e që kam unë
Sot për sot m’e madhja punë
Ku zë fill Demokracia

Vota në kuti që hodhe
U mendove s’u mendove
Me këtë veprim të fshehtë
Ti dikë sapo e zgjodhe
I dhe forcë dhe pushtet

Nëse mendja tu gënjye
Krenaria ty tu thye
Katër vite si për dreq
Me çka zgjodhe përmbi krye
Do të shkojnë keq e më keq

Kur hedh votën ti pa mend
Nuk vendos veç fatin tënd
Por vendos dhe fatin tim
Për këtë i gjithê një vend
Do paguajë me një çmim

Vota është i tërë vizioni
Që me fjalë ju dot s’e thoni
Por e shprehni me një shënjë
N’e hidhni dhe s’mbroni
Mund t’u kthehet në një gjëmë

Nëse s’ dimë t’e hedhim një votë
Me qetësi dhe me kulturë
Është mjerimi ynë i plotë
Që na fshihet nën lëkurë
E s’na lë të ngremë kokë