Ernest Hemingway: Robërit

heminguej

Disa erdhën në pranga

Të papenduar, por të lodhur.

Tepër të lodhur veç mërkëmbëheshin.

Të menduarit dhe të urryerit kishin marrë fund

Të menduarit dhe të luftuarit kishin marrë fund

Të zmbrapsurit dhe të shpresuarit kishin marrë fund.

Shëroje këtë fushatë të gjatë,

Duke e bërë vdekjen të lehtë.

Çikago, 1920-1921

Përktheu: Fadil BAJRAJ