Fatos Arapi: Dhe ajo erdhi

Ishte e gëzuar,
vallëzonte, –
dhe e lumtur si një dritëz që ecën në errësirë,
hyri në fatin tim tragjik
prej njeriu.