Robert Hass: Sipas Goethes

Në të gjitha bjeshkët,

Qetësi;

Në majat e pemëve

As një grimë ere.

Zogjtë heshtin në pyll.

Prit pak: së shpejti

Edhe ti ke për të heshtur.

Përktheu: Fadil Bajraj