Stephanie Stoychevska: S’do të jetë kurrë si më parë

Dje hapa librin tim të vjetër me poezi,
Dhe gjeta të shtypur një gjethe vjeshte.
Kundërmimi i saj më ktheu prapa në kohë
Në atë ditë të ftohtë kur rigonte shi.
Isha aq e re dhe e bukur atëherë,
Kur era ngacakeqe e uli në flokët e mi
Të lagur nga lotët e qiellit.
Por tani gjethja është tharë
Dhe s’do të jetë kurrë si më parë
Njësoj si unë…

Përktheu: Irena Dono